Regulamin – Do bunkrów linii Mołotowa

Regulamin

 Informacje ogólne.

Regulamin dotyczy imprezy terenowej pod nazwą „Do bunkrów Linii Mołotowa” oraz określa zasady i warunki uczestnictwa.
Organizatorem jest firma „Roztoczańskie Safari” Jarosław Kuchta, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zamość.
Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Imprezie, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz wpłaciła zaliczkę na konto podane przez organizatora (minimum 7 dni przed Imprezą)

 1. Organizator
  a)       Organizator zapewnia:
  – przygotowanie trasy i opisanie jej w roadbooku udostępnianym każdej załodze
  – przekazanie naklejek firmowych, materiałów promocyjnych, kuponów rabatowych
  – uzyskanie zezwoleń umożliwiających przejazd przez wytyczoną trasę
  – ubezpieczenia NNW podczas trwania imprezy
  – współpracę z przewodnikiem
  – przygotowanie poczęstunku na trasie, biesiady w miejscu zakwaterowania oraz śniadania dnia drugiego
  – pomoc w zakwaterowaniu

b) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za łamanie przepisów o ruchu drogowym przez uczestników Imprezy
d) Maksymalny ilość załóg została ustalona na poziomie 20 sztuk
e) Minimalna ilość załóg została ustalona na poziomie 5 sztuk
f) Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny
g) Organizator wprowadza zakaz uczestnictwa w Imprezie pojazdom typu quad i motocyklom cross
h) W przypadku osób, które nie stosują się do regulaminu, świadomie łamią prawo lub przyczyniają się do niszczenia środowiska naturalnego, Organizator obowiązany jest do nałożenia kategorycznego zakazu uczestnictwa w obecnej imprezie jak również odmowy w następnych.

 

 1. Uczestnik

a)       W imprezie mogą brać udział samochody terenowe oraz typu SUV, które są sprawne technicznie (aktualny przegląd) oraz ważne ubezpieczenie OC. Kierowca musi być w posiadaniu ważnego prawo jazdy kategorii uprawniającej do prowadzenia uczestniczącego pojazdu.
b)       Wpisowe na imprezę wynosi 290zł dla 2-osobowej załogi, 90zł dla osób powyżej 13-go roku życia, 60zł dla osób pomiędzy 12 a 5 rokiem życia.
c)       Warunkiem udziału w imprezie jest zgłoszenie do Organizatora oraz wpłacenie zaliczki na konto bankowe lub bezpośrednio u Organizatora (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) w wysokości 150zł najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy oraz wpłacenia pozostałej kwoty najpóźniej w dniu rajdu.
d)       Warunkiem dopuszczenia do startu jest zaznajomienie oraz podpisanie regulaminu o rajdzie.
e)       Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się w całości i przestrzegania regulaminu imprezy; poruszania się wyłącznie po drogach wyznaczonych przez organizatora.
f)        Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania nakazów i zakazów dotyczących odpowiedniego zachowania się w lesie oraz przestrzegania zasad p.poż (zgodnie z obowiązującą Ustawą o lasach).
g)       Na uczestniku spoczywa dostosowanie pojazdu do stopnia trudności terenu. Organizator nie odpowiada za brak możliwości przejechania trasy ze względu na zbyt trudne warunki terenowe.
h)       Odpowiedzialność prawna i finansowa za członków załogi, pozostałe osoby przewożone w pojeździe, osoby postronne oraz szkody w pojeździe powstałe w wyniku udziału w imprezie nie spoczywają na organizatorze.
i)         Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie i udostępnienie swojego wizerunku na zdjęciach oraz filmach mających posłużyć promocji danego wydarzenia.
Zapoznałem się w całości z  Regulaminem i jest on przeze mnie całkowicie zrozumiały.